Judging Enrage - Tonight, Let It Be Onorifics.

Adoptioner

Jag gråter för allt. Jag är en sådan som känner så starkt för en del saker att jag gråter högt. Jag såg just nu ett avsnitt om adoption. Det är något som jag funderar så mycket på. Hur skulle jag kunna lämna bort ett barn. Vad skulle krävas för att jag skulle tycka att det ver den enda utvägen. Och även om jag gjorde det skulle jag aldrig kunna sluta fundera på det barnet igen. Och om jag adopterade skulle jag då kunna ta till mig det som mitt till hundra procent. Det är en sådan känslig sak att vara med om.